ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI yurdumuzda maden ve petrol gibi yeraltı zenginlik kaynaklarıyla su ve enerji işlerini değerlendirmek, işletmek ve yürütmekle görevlidir. Bu bakanlık. maden arama işlerini kolaylaştırır. Petrol aramaya yetki verir. Elektrik enerjisi sağlamaya çalışır. Bulunan madenleri işletir. Petrol arar ve bulunan petrolleri işletir. Petrol artıklarını değerlendirir. Hidroelektrik ve termik santralleri işletir. Sulama işlerini düzenler.
Petrol Dairesi reisliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (D.S.İ.), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (M.T.A.), Elektrik İşleti Etüt Dairesi Genel Müdürlüğü doğrudan bakanlığa bağlıdır.
Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri kurumu (T.K.Î.), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.), Petrol Ofisi (P.O.), bu bakanlıkla ilgili kuruluşlardır

Yorum yazın