ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI su, maden ve petrol gibi doğal enerjiyi kaynaklarının araştırılması ve işletilmesiyle ilgili bakanlık. 1963 yılında, 4951 sayılı yasa ile kurulmuştur. Bakanlık bu hizmetlerini, bir bölümü doğrudan doğruya kendisine bağlı, bir bölümü dolaylı olarak bağlı kuruluşlarla yerine getirir. Söz konusu kuruluşlar şunlardır: Petrol Dairesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüt Dairesi (EİE), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Petrol Ofisi.

Yorum yazın