Enerji nedir

Enerji nedir fizik biliminde, «bir iş meydana getirme gücü» anlamındadır. Enerji türlü şekillerde belirir: Isı enerjisi, ışık enerjisi, elektrik enerjisi, kimyasal enerji, çekirdek (atom) enerjisi, mekanik enerji. Mekanik enerji de potansiyel enerji (gizligüç) ve kinetik (devindirici, harekî) enerji olmak üzere iki şekilde bulunur. Sözgelişi, yukarıya kaldırılmış (yükseltilmiş) bir cisim (ağırlık), bulunduğu yükseklikte gizlediği enerjiyi, düşerken harekî (kinetik) enerjiye çevirir. «Enerji üretimi»nden söz etmek, aslında yanlıştır. Söz konusu olan belirti, doğada var olan enerjinin, kinetik enerjiye, ısı enerjisine, ışık veya elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Su ile işleyen bir elektrik santralında, baraj gerisinde toplanarak yükseltilmiş olan su, çok eğimli bir boru içinde aşağıya doğru akarken (düşerken), türbinde harekete, dinamoda elektrik akımına dönüşmüştür. Odunda, linyitte veya taşkömüründe toplanmış (birikmiş) bulunan enerji, ocakta, ya da sobada, ısı enerjisine dönüşür. Enerji, ne üretilebilir, ne de yok edilebilir. Otomobili ileriye doğru yürüten enerji, frene basınca, bize göre yok olmuştur; fakat o. gerçekte, enerji olarak yok olmamış, fren balatalarında ısıya dönüşmüştür.

Yorum yazın