Endüstri nedir

Endüstri nedir (Industria, Latincede çalışma, özen anlamındadır), el sanatlarıyla (küçük sanatlarla) uğraşanlar gibi, birkaç çırak ve kalfa ile. küçük bir çevrenin (bir kentin veya kasabanın) alıcıları için değil, makinelerin, genel olarak çok sayıda işçi, usta, teknisyen ve mühendisin çalıştığı, çok miktarda yapılmış mal üreten büyük işletmelerin toplu adıdır. Endüstride, her işçi, yapılan nesnenin yalnız bir bölümüyle ve tek işle uğraşır; yani, işçiler arasında, işbölümü vardır. Oysa küçük sanat işyerinde (atelyelerinde), işçiler çok kez bir şeyin kullanılır duruma gelmesi için, bütün işlerini, baştan sonuna kadar yapabilirler.
Küçük sanatlarda, genel olarak, alıcının ısmarladığı şey, onun isteğine uygun olarak tek tek yapıldığı halde, endüstride yapılan şeyler, uzmanların hazırladığı örneklere uygun olarak çok miktarlarda hazırlanır.

Yorum yazın