Endüljans nedir – Endüljans ne demek

Endüljans Hıristiyan Katolik Kilisesi’nin günah bağışlaması ve bu amaçla çıkarttığı belge, önceleri, günah işleyenlerin, günahlarının tamamının ya da bir bölümünün bağışlanması biçimindeydi. Daha sonraları işlenen günahlar için Kilise’niıı Tanrı katında aracılığı anlamına gelir oldu. Kilise bunu para karşılığında yapıyordu. Roma’da yapılmakta olan ünlü Sen Piyer Kilisesi’nin tamamlanabilmesi için Papa 10. Leon günahkarlar için bir af çıkardı. Aftan yararlanmak için para karşılığı satılan ve “endüljans” adı verilen af belgesinden edinmek yeterliydi. AlmanyalI bir din adamı olan Martin Luther bu duruma ve Kilise’nin zenginliğine karşı çıktı. Endüljans kavgası denen bu çatışma, Reform hareketinin önemli nedenlerinden biridir.

Yorum yazın