Encümen-i Daniş nedir

Encümen-i Daniş Osmanlı devletinde Tanzimat döneminde kurulan bir bilim kuruludur. Abdülmecit zamanında 1851 yılında çıkarılan bir fermanla Encümeni Dânis toplandı ve çalışmalara başladı. Çeşitli bilim ve teknik şserleri telif ve tercüme etmek, Türkçenin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak başlıca görevi idi. Kırk asıl üyesi vardı. Bunların bir bilim dalında uzman olmaları ve bir yabancı dil bilmeleri gerekli idi. Cevdet Efendi (paşa) ile Fuat Efendinin (sadrazam) birlikte hazırladıkları Kavâid-i Osmaniye (Osmanlı dilbilgisi) Encümeni Dâniş’in ilk eseri olarak padişaha sunuldu. Osmanlı tarihinin bir bölümünü yazma görevi de Cevdet Paşaya verildi. Cevdet tarihi böylece meydana geldi. Encümeni Dâniş, 1862’ den sonra dağılmıştır.

Yorum yazın