Emrullah Efendi kimdir

Emrullah Efendi Türk eğitimcisi ve siyaset adamıdır (1858 – 1914). Lüleburgaz’da doğdu; ilk ve orta öğrenimini burada yaptı. İstanbul’da Mülkiye mektebini bitirdi. Birçok ilde Milli Eğitim müdürlüğü yaptı. Maarif meclisi üyeliğine atandı (1900). Çeşitli dergilere ve bu arada Servetifünun’a eğitimle ilgili yazılar yazdı. Galatasaray lisesinde müdürlük yaptı. İkinci meşrutiyetin ilânından sonra Kırklareli’nden milletvekili seçildi. İki kez Millî Eğitim Bakanı (Maarif nazırı) oldu. Eğitim alanındaki yenilik ve düzeltmelerin önce yükseköğretimden başlaması gerektiğini ileri sürdü. O dönemin başka bir eğitimcisi Satı Bey ise önce ilköğretimin ele alınmasını gerekli görüyordu. Emrullah Efendi 1912’de bakanlıktan ayrıldı. Liselerde felsefe dersini o koydurdu. Darülfünun’ da (üniversite) dersler verdi

Yorum yazın