Emperyalizm Nedir – Emperyalizm tanımı

EMPERYALİZM bir devletin, başka devlet ve ulusları gerek doğrudan doğruya, gerek, iktisadi bağımlılık yoluyla sömürü alanı durumuna getirmesi ya da bu amaçla yürüttüğü politika. Marksist kuramcılardan Rosa Luxemburg ve Lenin’in geliştirdiği emperyalizm kuramı, en yüksek aşamasına varmış olan kapitalizmin gelişmesini açıklamaya ve bundan Marksist politikanın izlemesi gereken yönleri çıkarmaya çalışır (bak. sonraki madde) Lenin, emperyalizmin beş temel ekonomik karakterinden, kapitalist ülkelerin fetih savaşlarına girişmeleri gerektiği sonucuna varır. Bu savaşlarla tükenerek umutsuzluğa düşen halkalar için, ayaklanmaktan başka çıkar yol kalmayacak o andan başlayarak devrim hazırlıklarına girişecektir. Kapitalist üretim biçimi, varlığını sürdürmek için değişmek zorunda kalır. Böylece ona karşı savaşanlarda yeni araştırma eğilimleri uyandırır. Mao Çe Tung dışında, emperyalizmin başlıca çağda; kuramcıları Amerikalı radikal ekonomistler P.A. Baran, P.M.Sweezy ve S.Amin, C.Bettelheim gibi sosyologlardır. (bak. KAPİTALİZM)

Yorum yazın