Emperyelizm nedir

EMPERYALİZM bir devletin öteki ülkeleri yönetimi altına alması veya ekonomik ve kültürel denetimi altında bulundurmasıdır. Önceleri, bir devletin sınırlarını genişleterek imparatorluk kurmak istemesi anlamına geliyordu. Günümüzde, daha çok ekonomik üstünlük sağlamak ve ticaret yapılan bölgeleri genişletmek eğilimi anlamındadır

Yorum yazın