EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye’nin genel güvenliğinin, dirliğinin ve düzenliğinin sağlanması ve korunması ile görevli, İçişleri bakanlığına bağlı devlet örgütüdür
Birinci şube, casusluk, iç siyasal olaylar ve davranışlar, rejime karşı olma, dincilik (dini dünya işlerine karıştırma), gericilik veya tarikatçılık yolunda davranışlar, düşük padişah soyu ile ilişkiler, dernekler kanununun uygulanması gibi işlerle uğraşır.
İkinci şube, güvenlik işleriyle görevli veya görevlendirilecek olan kimselerin eğitim ve öğretimi ile uğraşır.
Üçüncü şube, emniyet örgütüne alınanların atanması, görevlilerin yerlerinin değiştirilmesi, derecelerinin yükseltilmesi, aylık yükseltme, için, emekliye ayrılma gibi işlerimle uğraşır.
Dördüncü şube? yabancılarla (Türkiye’de oturma, gezme, elçiliklerle ve konsolosluklarla yazışma, yasak bölgelere giriş ve çıkış) ve pasaport işleriyle uğ-raşır.
Beşinci şube parmak izi, fotoğraf, suçluların sicilleri ile ilgili işleri yapar.
Altıncı şube, güvenlik, dirlik ve düzen bölümüdür. Bekçilerle, açılması izne bağlı yerlerle, kaçakçılık, uyuşturucu maddeler, silah belgeleri, patlayıcı mad-deler, kötü huyları önleme işleriyle uğraşır.
Yedinci şube, sınır olayları, pasavan işleri, yabancı savaş gemilerinin Türk karasularına girmeleri, sığınanlar ve sınır protokoliarı ile ilgili işleri yürütür.
Sekizinci şube, bütçe uygulamalarını yürütür
Dokuzuncu şube, basınla, filimlerin ve senaryolarının denetimi işleriyle uğraşır.
Bunlardan başka teftiş (denetim) kurulu, hukuk işleri müdürlüğü, trafik şu-besi, sivil savunma sekreterliği, telsiz müdürlüğü, arşiv müdürlüğü başhekimlik, özel kalem, tercüme (çeviri) bürosu vardır Her ilin merkezinde emniyet müdürlüğü, önemli ilçelerde emniyet amirliği veya komiserliği, bucaklarda, iskelelerde ve önemli istasyonlarda emniyet komiserliği bulunur. Ayrıca, gerekli görülen yerlerde emniyet karakolları kurulur.

Yorum yazın