Elektrot nedir

Elektrot kullanıldığı aygıtta elektrik akımını taşıyan iletken parça. Kullanıldığı yere ve işe göre çok değişik biçimlerde olur. Kimyada, elektroliz işlerinde özellikle platin, demir, kömür ve civa elektrotlar kullanılır. Elektrometalurjide arklı fırınlarda, elektrotlar ya kok kömüründen, ya da grafitten yapılır. Tıpta kullanılan elektrotlar iğne, levha, plak ya da ıslak tamponlardan oluşur ve kutuplar birbirine bağlanır. Aydınlatmada kullanılan içi boş ya da gaz dolu lambalarda (tüp), elektron çıkarmaya (katot) ve toplamaya (anot) yarar. Sayılan, biçimleri ve konumlan tüplerin türlerine göre değişir.

Yorum yazın