Elektronik nedir hakkında bilgi

Elektronik elektriklenmiş iletkenlerin gerek kendi aralarında gerek madde ile karşılıklı etkileşmelerinden doğan olguların bütünü. Bu iletkenler, negatif yüklü serbest elektronlar, pozitif yüklü iyonlar ve pozitif ya da negatif yüklü moleküller olabilir. Bir elektron en küçük elektrik yükü taşıyan atom parçacığıdır (e= 1.602’’C). Elektrik yükü taşıdığından bir elektrik alanından ya da bir manyetik alandan etkilenebilir, onların etkisiyle harekete geçebilir.

Normal durumda, elektronlar atom sisteminin bir parçası olarak çekirdeğin çevresinde yer alır ve toplam elektrik yükleri, çekirdeğin elektrik yükü ile dengede bulunur. Ancak elektronlar, atomdan koparılıp serbest durumda getirilebilir, yönlendirilebilir ve boşlukta hızlı yayın-dırılabilirler. Bunun için, atomları, iyonlaşma potansiyeli yüksek bir elektrik alanına koymak yeterlidir. Fotoelektrik de bu etkinin bir sonucudur ve elektronik bir olgudur. Serbest elektronlar demet biçiminde yönlendirilerek X ışını tüpleri yapılır. Bobinlerle yaratılan manyetik alanlar, katot ışınlı tüplerde, elektronik mikroskoplarda, betatronlarda, partikül hızlandırıcı aygıtlarda (siklotron, sinkrotron) yönlendirici olarak kullanılır.

Piezo elektrik sistemlerde mekanik bir yük, katı ya da sıvı bir kristalde elektrik yükü doğurur (manyetolu çakmaklarda olduğu gibi). Mikroelektronikte kullanılan entegre devreler yardımıyla çok küçük elektronik aygıtlar yapılabilmektedir, özel yöntemler kullanılarak ceket düğmesi büyüklüğünde alana, birbirine bağlı binlerce transistor yerleştirilebilir, bunlarla da örneğin, cepte taşınacak kadar küçük bir hesap makinesi yapılabilir.

Elektronik, günümüzde sonsuz gelişmelere açık bir sanayi dalı durumuna gelmiştir. Hesap makinelerinden televizyonlara, bilgisayarlardan uzay gemilerine kadar her alanda kullanılan pek çok araç ve makine elektroniğin ürünüdür.

Yorum yazın