Elektronik Karıştırma Nedir

Elektronik Karıştırma Nedir

ANTİRADAR, ask., askerlik alanında kullanılan radarı etkisiz duruma getirmek amacıyla kullanılan yöntem. Karşı radarı, etkisiz duruma getirme iki türlüdür: Elektronik karıştırma ve yanıltma.

Elektronik karıştırma yönteminde bir telsiz vericisi aracılığıyla düşman radarıyla aynı dalga titreşimleri yayınlayarak karıştırma meydana getirilir. Böylece radar ekranında oluşan bulut sonucu cisimler görülmezler ve radar işlevini yitirir, Yanıltma yöntemindeyse alüminyum şeritlerden yararlanılır. Düşman radar titreşiminin dalga boyunun yarısı uzunluğunda kesilen şeritler bombardıman uçaklarının rotası boyunca ve paketler biçiminde atıldığında sahte yansımalar oluşturur, ikinci Dünya Savaşinda kullanılan ve ingilizlerin “Window”, Amerikalıların “Chaff” ve Almanlarınsa “Dueppel” diye adlandırdığı bu alüminyum şeritler uzun ömürlü olmadı. Radarlar geliştikçe durağan ve hareketli yankıları ayırma olanağı doğdu. Uçakta taşınan bu şeritlerin ağırlığı ortalama 3 bomba ağırlığına eşitti ve sonunda ingilizler de Almanlar da uçaklarına alüminyum şerit yerine bomba yüklemeyi yeğlediler.

Yorum yazın