Elektron nedir

Elektron atomun üç bileşeninden biri (diğer ikisi proton ve nötrondur). Atomu maddenin en küçük birimi kabul eden kuram yoluyla, elektriğin taneciksel bir yapı içinde bulunduğu sonucuna varılır. En küçük elektrik yükü taşıyan bu taneciğin adı elektrondur. Negatif elektrik yüklü olan bu taneciğin elektrik yükü e= 1.602.I0-‘’C (Mil-likan, 1912) ve kütlesi m = 9.10-21 gramdır. Bütün atomların dış bölümü elektron tabakalarından oluşur ve her tabaka çekirdekten uzaklığına göre K, L, M., gibi harflerle adlandırılır. Çevredeki elektronla-nn sayısı ve konumu, söz konusu elementin kimyasal nitelikleriyle, özellikle değeri ile yakından ilintilidir. Birçok durumda, bu elektronlar maddeden çıkarılıp az ya da çok büyük bir hızla, bir elektrik alanıyla harekete geçirilerek boşlukta yayılabilir. Boş bir tüple elde edilen katot ışınları; radyoaktif cisimlerin beta ışınları; ışığın metalleri etkileyerek çıkardığı elektrik, vb.

 

Elektron nedir atomu oluşturan, çok küçük üç elementer parçacıktan biri. Bir elekti unun ağırlığı, «0,000 000 000 000
0 000 000 000 000 911» gramdır.
Elektron, en küçük elektrik yüküne sahiptir. Negatif elektrikli elektron en küçük elektrikli parçacıktır. Elektrik akıp giden sayısız negatif elektronlardan oluşur. Pozitif elektron (pozitron), türedikten hemen sonra parçalanır: bu nedenle de serbest olarak bulunmaz. Bu durumda, elektron denildiğimin yalnız negatif elektron anlaşılır. Elektronlar, serbest devingen parçacıklar olarak atom zarfı içinde bulunur; fakat atom çekirdeğinde bulunmaz (Bak. Atom). Buna karşılık, çekirdek dönüşmelerinde yeniden türeyebilir. Bir elektron ve bir pozitron bir arada iki ışık parçacığına dönüşebilir. Tersine, atom çekirdeğinin yüzeyinde bir ışık parçacığından bir elektron ile bir pozitron, yani bir elektron çifti türeyebilir. O halde böylece ışınma enerjiye ve enerji ışımaya dönüşebiliyor demektir. Elektron katmerli bir yapıya sahiptir. Belli deneylerde, bir parçacık gibi (sözgelişi bir kürecik gibi) rol oynar; fakat başka bir deneyde bir dalga rolü yapar (sözgelişi radyo dalgaları).
Elektronlar, sürtme ile, bir maddenin atom zarfından dışarıya çıkarılabilir. Sözgelişi kehribar sürtüldüğünde elektrikle dolar (yüklenir). Buna sürtme elektrikliliği denir. Fakat elektronlar, bir maddeden, herhangi başka bir yoldan gidilerek alınamazsa, madde elektrik için iletken değildir; cam veya porselen gibi. Metallerde ise, her atomun dış elektronları, atomdan kopar ve artık ona bağlı kalmaz. Kolaylıkla devinebilir ve bir elektriksel gerilim eğimine uyarak yer değiştirebilirler. Bu durumda ise, elektrik akımı doğar. Elektrik akımı iletme elektronlarından oluşur.
Bütün elektriksel belirtiler, araçlar ve ışık elektronlara bağlıdır.

Yorum yazın