Elektrometalurji nedir

Elektrometalurji metalürji ürünlerinin (metaller ve alaşımlar) elde edilmesinde ve arıtılmasında elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması.

Elektrik ısısından metalürjide dört türlü yararlanılır.

1) Dirençle. Yarı işlenmiş parça ya da ürünler doğrudan doğruya elektrik akımına bağlanıp direnç gibi kullanılır, gerektiği kadar ısınınca da istenilen biçim verilir.

2) Ark ile. Metalleri etkilemek için gerekli ısı ya doğrudan doğruya bu maddelerle elektrotlar arasında ya da ısıtılacak maddelerin dışında meydana getirilir. Bu yola 3.000°C’den yüksek sıcaklığa gereksinme gösteren hassas ve özel çelikler ile demir alaşımlarının yapımında başvurulur. Zirkonyum ve titan gibi özel metallerin hazırlanmasında ya da arındırılmasında bu metallerin kendileri elektrot olarak kullanılır.

3) İndükleme ile. Demirdışı metallerin hazırlanmasında düşük frekanslı indüksiyon ısıtması, soy metallerin hazırlanmasında, yarı iletken mo-nokristallerin elde edilmesinde, bazı çelik parçalarının yüzeysel olarak sertleştirilme işlemlerinde orta ya da yüksek frekanslı (500 Hz’den

50.000 Hz’e kadar) indüksiyon ısıtması kullanılır.

4) Elektronik bombardımanla, plazma ile ya da laser ile. Yüksek sıcaklıkta punta kaynağı gerektiren aeronotik ve uzay sanayiinde kullanılır. (

Elektrometalurjinin elektrolize dayanan en önemli uygulaması ise alüminyum sanayiinde erimiş alüminadan elektroliz yoluyla alüminyum elde edilmesidir.

Gerek ısı yoluyla olsun, gerek elektroliz yoluyla olsun elektrometalur-ji maliyeti yüksek olan bir sanayidir. Bunun da nedeni elektrik ısısı ve akımının diğer enerji kaynaklarına göre oldukça pahalı olmasıdır.

Yorum yazın