Elektroliz nedir konu anlatımı

Elektroliz elektrik akımıyla, birleşik bir cismi bileşenlerine ayrıştırma. Bir elektrolit (asit, baz ya da tuz eriyiği) ile bunun içine daldırılmış iki metal parçasından (elektrot) oluşur. Metal parçalarının sıvı dışında kalan uçları bir elektrik devresine bağlanır..Devreden akım geçirilince, elektrolit iyonlarına ayrılır: Katyon denen pozitif iyonlar katotta toplanır, bunlar asidin metal ya da hidrojenidir. Diğerleri, yani anyon denen negatif iyonlar molekülün geri kalan parçasıdır, onlar da anot denen elektrotta toplanır. Devreden akım geçtikçe anyon ve katyon akımı da devam eder. Böylece eriyiğin bileşimi değişir. Bu yöntemden yararlanılarak, metallere kaplama yapılır, su, oksijen ve hidrojene ayrılabilir vb.

Yorum yazın