Elektrik Sayacı Nedir

Elektrik Sayacı Nedir

vatsaatölçer, elektrik sayacı olarak da bilinir, bir devreden geçen elektrik enerjisini (bir başka deyişle, devredeki etkin elektrik gücünün zaman integralini) ölçen ve kaydeden aygıt. Vatsaatölçerlerin çeşitli türleri vardır, ama bunların hemen hepsinde küçük bir elektrik motoru ile buna bağlı bir sayaç bulunur. Devreden geçen akımın bir bölümü bu motorun bir sargısından geçer; devredeki gerilim ise motordaki ikinci bir sargıya uygulanmıştır. Böylece motordaki rotorun dönme hızı devredeki güç ile orantılı olur. Rotorun belirli bir zaman aralığındaki dönme sayısı ise gücün zaman integraliyle, yani devrede harcanan enerjiyle orantılıdır. Dönme sayısı rotora bağlanmış bir sayaçtan okunur. Bu sayaç genellikle kilovatsaat (kW-sa) birimine ölçeklen-miştir.

Doğru akım devrelerinde cıvalı ya da komütatörlü vatsaatmetreler kullanılır. Alternatif akım devrelerinde ise genellikle indüksiyonlu vatsaatmetrelerden yararlanılır; bunlarda, bir magnetik alan aracılığıyla sürekli frenlenen bir asenkron motor bulunur. Evlerde kullanılan vatsaatölçerler de bu türdendir. Ayrıca bak. elektrik motoru.

Yorum yazın