Elektrik işleri etüd idaresi hakkında genel bilgi

Elektrik işleri etüd idaresi hakkında genel bilgi
Türkiye için gerekli elektrik enerjisini sağlama için planlamak, bu planda yeri olan kuruluşların ön projelerini hazırlamak üzere, 1935 yılında, kanunla kurulmuş kamu ekonomik girişimi niteliğinde devlet örgütüdür; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlıdır. Başlıca görevleri, Türkiye’deki su gücü varlığını ve öbür enerji kaynaklarını inceleyerek elektrik üretimine elverişli olanları saptamak, ileriye dönük elektriklendirme planlarını hazırlamak, üretim ve dağıtım işlerini, düzenli istatistiklerle izlemek, santrallarını verimliliğini de-netlemek. ücret karşılığında incelemeler yapmaktır.
Kuruluş, bir genel müdürün yönetiminde, danışma, denetim, hukuk işleri, etüd kolu, program müdürlüğü gibi bölümleri vardır.

Yorum yazın