Elçilik nedir – Elçilik ne demek

ELÇİLİK devletlerin karşılıklı ilişkilerini sağlamak üzere temsilci göndermeleri ve kabul etmeleri. Karşılıklı elçilik kurulması devletlerin rızasına bağlıdır. Eskiden bütün ülkeler monarşiyle yönetildiği için, elçiler, kralların temsilcisi durumunda idiler. Demokrasilerin yaygınlaşmasından sonra elçiler hükümdar yerine devletin temsilcisi durumuna geldiler.

Bir elçinin bir ülkeye atanabilmesi için o ülkeden atanacak kişiyi kabul edip etmeyeceği sorulur, yani o kişi için onama (agreman) istenir. Devletler agreman verip vermemekte serbesttiler ve vermiyorlarsa neden bildirmekle de yükümlü değildirler. Ancak onama alındıktan sonra elçi atanabilir. Atanan elçi kendi devlet başkamnın verdiği itimatnamesini gittiği devletin başkanına törenle sunar.

1961 tarihli “Diplomatik İlişkiler Hakkında Sözleşme”ye (Viyana sözleşmesi) göre elçilik temsilcileri önemli ayrıcalıklardan yararlanırlar, tutuklanamazlar, sorguya çekilemezler. Elçilik binasına dokunulamaz. Elçiler her türlü vergi, harç ve gümrükten muaftırlar.

Yorum yazın