Eksen nedir

   Eksen nedir     1) Dingil, 2) Durduğu yerde dönen bir cismin, bütün noktalarının çizdiği sonsuz sayıdaki dairelerin merkezlerinin oluşturduğu sanal (varsayılan) doğru çizgi. Bu dairelerin merkezleri, yanı eksen üzerinde bulunan noktalar dönmez. Bir eksen üzerinde dönen cisim zamanla yer değiştirebilir. Sözgelişi dingil üzerinde dönen araba tekerleği. çevresi bir yere dayanıyorsa yer değiştirir. Dünya ve öbür gezegenler de ekseni üzerinde dönerken gilneş çevre-sinde de dolanır, yer değiştirirler Dönme ile dolanma birbirine karıştırılmamalı ve sözgelişi «dünya güneş çevresinde döner» dememelidir; çünkü dünya, güneş çevresinde dolanır

Yorum yazın