Eğriboz Adası nerede – Eğriboz Adası hakkında bilgi

Yunanistan’ın ikinci büyük adasıdır (Yzölç. 3621 km2., u- zunluğu 170 km.). Ada toprakları iki yerde dardır; bunlardan birinin genişliği 5,5, öbürünün genişliği 15 km. dir. Eğ- riboz (Oyboia) adası, Yunanistan’ın doğu, Ege denizinin batı kıyıları yakınındadır. Ama tümüyle dağlık olup, en yüksek doruğu 1745 m.’ye erişir. Kuzeydoğusunda küçük sönmüş volkanlar vardır. Orta ve kuzey bölümleri ormanca zengindir. Kimi yerinde bitek tepelik yerler, linyit yatakları, batı yanında küçük kıyı düzlükleri vardır. Nf. 180 000 kadardır.

Yorum yazın