Eğrelti otu nedir – Eğrelti otu özellikleri

eğreltiler şubesinin, eğreltiotları sınıfının özel bir takımından bitki. Yapraklarının alt yüzünde spor ya da spor keseleri taşıyan, daha çok hümüsçe zengin topraklarda yetişen, çiçeksiz bir bitkidir. Suda yetişen türleri de vardır. On bine yakın türü saptanmıştır. Yaprakları, genel olarak çok parçalıdır. Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinde çok bulunur.

Yorum yazın