Eğirdir Gölü nerede – Eğirdir Gölü hakkında bilgi+

Akdeniz bölgesinin Göller yöresindedir. Yzölç. 470 km2. Dnz. Yks. 916 m.’dir. Gölün ve çevresinin güzelliği, buraya uğramış yerli ve yabancı seyyahlarca, türlü biçimlerde ve öğüle- rek belirtilmiştir. Kıyılarının büyük bölümünde, dik kaya duvarları yükselir. Beyşehir gölü ile birlikte Eğridir gölü de, Türkiye’nin en güzel göllerindendir. Göl, Akkeçeli ile Keltepe arasındaki boğaz yoluyle Hoyran gölüne bağlıdıf. İki göl, Eğridir gölt) diye anılır. Suları tatlıdır. Gölün derinliği en çok 16,5 m.’dir;
ayağı, 15 kın. kadar güneyde bulunan Kovada gölünü besler. Bu ayağın çıkış yerinde küçük bir regülatör vardır.
Gölde, Eğridir yarımadasının doğrultusunda iki adacık vardır: Can adası, Yeşilada, Yeşilada, kasabanın bir mahallesidir.

Yorum yazın