Edmond Rostand kimdir

Edmond Rostand kimdir , hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Edmond Rostand , fransız şairi ve tiyatro yazan (Marsilya 1868 – Paris 1918). Yazar ve iktisatçı Eugène Rostand’ın (1843-1915) oğludur. Hukuk öğrenimini bitirdikten sonra Les Musardises (Aylaklıklar) [1890] adlı şiir kitabiyle edebiyat dünyasına girdi. Bu eserde büyük bir söz ustalığı dikkati çekiyordu. Kısa süre sonra Cluny tiyatrosunda Le Gant Rouge (Kırmızı Eldiven) [1888] adlı bir vodvili oynandı, ama hiç bir başarı sağlayamadı. Romanesques (1894) adlı ince bir fanteziyle ilk şiirsel tiyatro eserini verdi. Ardından La Princesse Lointaine’i (Uzaktaki Prenses) [1895] ve «üç tablolo Incil» dediği La Samaritaine’i (Samiriyeli Kadın) t1897] yazdı. Beş perdelik bir kahramanlık komedisi olan Cyrano de Bergerac (Tiirkçeye Sabri Esat Siyavuşgil tarafından manzum tercümesi yapıldı) [1897] büyük başarı kazandı. Kahramanı (Reichstadt dükü (Napolyon’un oğlu) olan Yavru KartaV-da (L’Aiglon) başrolü Sarah Bernhardt’a oynattırdı (1900). Bu eser, şaire yeni bir ün kazandırdı. Bu yıllarda, sağlığı bozuldu. Chanteclefi ancak 1910’dan sonra sahneye kondu. Üstünde uzun uzun çalışılmış ve işlenmiş olan bu oyun, seyircileri hayli şaşırttı. Rostaııd’ın Le Vol de «la Marseillaise» («Marseillaise’in» Kanat Açışı) [1919]v adlı bir şiir kitabı da vardır. Bu eserdeki şiirlerin ilhamını Birinci Dünya savaşından aldı, ölümünden sonra, La Dernière Nuit de Don Juan (Don Juan’in Son Gecesi)

[1921] yayımladı. Rostand, ince bir duygululuğa, canlı bir hayal gücüne ve sınırsız bir deyiş ustalığına sahipti. Banville’in ve romantizmin edebî mirasçısı olan Rostand, eserleriyle, fransız seyircisinin ve okurunun 1870 Savaşından ve natüralizmden sonraki dönemde yüce bir ülküye ve yiğitlik hikâyelerinin göz kamaştırıcı sahnelerine duyduğu ihtiyacı karşıladı. Şairin, Cambo-les-Bains’de mimar Albert Tournaire’e yaptırdığı «Amaga» villası Edmond Rostand müzesi haline getirildi. (L)

Yorum yazın