Edirne Hakkında Bilgi

Marmara bölgesinin kuzey bölümünde (Trakya), Türkiye – Yunanistan ve Türkiye – Bulgaristan sınırları yakınında, Tunca ve Meriç ırmaklarının kavşağında bir kent ve il merkezidir. Nf. 63000’dir (1975). Camileri, kervansarayları, köprüleri, kapalıçarşı- 81, müzesi ile gerçek anlamda tarihsel bir kenttir. Ünlü Türk mimarı Sinan’ın yapıtı olan Selimiye camisi çok uzaklardan Edirne’nin yerini belirtir.
Edirne’nin bulunduğu yerde, önce Trakların bir şehir kurdukları sanılmaktadır. Roma imparatoru Hadrianus burasını önemli görmüş, Î.S. 123-124’te yeniden bir kent kurmuştur. Bu yeni kente Hadrianopolis adı verilmiştir.
Kent çevresi, çok kez doğu ve batı devletleri ordularının karşılama yeri, İstanbul’da boğazı aşarak Tuna boylarına veya Tuna boylarından boğazlara doğru ilerleyen orduların da uğrağı olmuştur. Roma imparatoru Valens, I.S. 378’de bu şehrin .yakınlarında Alan
ve Hunlarla birlikte İstanbul üzerine yürüyen Gotlara karşı ağır bir yenilgiye uğradı. Hadrianopolis (Edirne) 586’ da Avarlar tarafından kuşatıldı. Bulgarlarla Doğu Roma orduları burada savaştılar. Bulgarlar 914’te kenti ele geçirdiler. Peçenekler 1050’de Edirne’yi kuşattılarsa da alamadılar. Daha sonra Haçlıların saldırılarına uğraclı. Üçüncü Haçlı seferinde imparator Fredrik Barbaros (Friedrich Barbarossa), Edirne’de kışladı. Latin imparatoru Boduin (Baudouin), Edirne savaşında Bulgarla- ra yenilerek tutsak düştü. Bizans imparatorları, XIV. yüzyılın ilk yansında, Edirne’yi Bulgar saldırılarına karşı savunmak zorunda kaldılar.
Osmanlı hükümdarı I. Murat, Edirne’yi almaya karar verdi. Lala Şahin Paşa, bir ordu ile Edirne üzerine gönderildi. Edirne komutanı, Bulgarlar- dan yardım almıştı. Sazlıdere’de yapılan savaşı Türkler kazandı. Bunun sonucunda Edirne ele geçirildi (1363). Türkler, Edirne’nin gelişmesine önem verdiler. I. Murat, Edirne’yi başkent yaptı. Bursa da başkent olarak kalıyordu. 1453’te Osmanlı devletinin başkenti İstanbul oldu. Fakat Edirne de önemini sürdürdü. Edirne, 1829’da ve 187S’te Rus orduları tarafından işgal edildi. Yapılan antlaşmalardan sonra Ruslar buradan çekildiler. Edirne, Balkan savaşında (1912 – 1913) uzun süren bir savunmadan sonra düşman eline geçti ve çok i’Ci günler yaşadı. Fakat İkinci Balkan savaşının çıkmasından yararlanılarak geri alındı.
Edirne, sınıra yakınlığı yüzünden bir süre gelişemedi ise de İkinci Dünya savaşından sonra her yönden ilerlemeye başladı, öteki şehirlerimizin durumuna geldi.
Edirne, her yönden görülmeye ve gezilmeye değer bir kentimizdir. Doğa güzeldir, tarih zengindir. Burada çok sayıda cami vardır. Başlıcaları Yıldırım Bayezit camisi, Eski cami, Üçşerefeli cami, Muradiye camisi, II. Bayezit camisi, Selimiye camisi, Ayşekadın camisidir. Ayrıca birçok medrese, yedi köprü, otuz üç hamam, kervansaraylar, hanlar, sebiller, çeşmeler bulunmaktadır, y

Yorum yazın