Edirne Antlaşması maddeleri – Edirne Antlaşması önemi

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmıştır (14 eylül 1829). Navarin’de Osmanlı ve Mısır donanmasının yakılmasından sonra Rusya ile savaş başladı (1828) Rus or- dujarı, Rumeli’ye ve Doğıı Anadolu’ya saldırdılar. Türk kuvvetleri, Silistre’de ve Şumnu’da kahramanca savaştılarsa da Rusların Edirne’ye girmelerine engel olunamadı. Doğu Anadolu’da da durum iyi değildi. Kars ve Erzurum Rusların eline geçmişti. Osmanlı Devleti, savaşı kazanma umudu kalmayınca barış istedi. Bu sırada Rusya’da iç karışıklıklar yüzünden Çar I. Nikola güç durumda kalmıştı. İngiltere ve Avusturya, Rusların ilerleyişini iyi karşılamıyordu. Edirne’yi alan Rus kuvvetleri, ana kuvvetlerden çok uzaklaşmışlardı. Bu nedenlerle Rus çarı, barış yapılma, sını uygun gördü. Bir ay süren görüşmelerden sonra Edirne antlaşması imza edildi.
Buna göre, 1) Ruslar, Rumeli’de Tuna ırmağının ağzındaki adalar dışında, OsmanlIlardan aldıkları bütün yerlerden geri çekilecek, Prut ırmağı, eskiden olduğu gibi iki devlet arasında sınır olacaktı. 2) Doğu Anadolu’da Kars ve Erzurum Osmanlı devletinde kalacak, Poti, Anape, Ahisha kaleleri Rusya’ya bırakılacaktı. 3) Rus ticaret gemilerine Boğazlardan geçiş hakkı tanınacak, Rus halkından olanlar, Osmanlı ülkelerinde serbestçe ticaret yapabileceklerdi. 4) Eflak ve Boğdan’a yeni haklar tanınacak, bunların beyleri yaşadıkları sürece görevde kalacaktı. Eflak ve Boğdan’daki kaleler yıktırılacak, Osmanlı askerleri burada bulunmayacaktı. 5) Sırbistan’a tanınan özerklik ve ayrıcalıklara bu anlaşmada da yer verildi. 6) Osmanlı devleti, Rusya’ya savaş tazminatı olarak on taksitte on bir buçuk milyon duka altın ödeyecekti. 7) Bağımsız bir Yunan devletinin kurulması tanınacaktı. Edirne antlaşması, OsmanlIların Küçük Kaynarca’dan sonra imzaladıkları koşulları en ağır bir antlaşmadır. Balkan ülkelerinde bağımsız devletler kurulma- maya başlamıştır.

Yorum yazın