Edebiyat-ı Cedide nedir – Edebiyat-ı Cedide dönemi sanatçıları

Türk edebiyatında, batı uygarlığının etkisiyle meydana gelen yenilik akımıdır (1896 – 1901). Türk edebiyatının önemli bir dönemidir. Bu akımın temsilcileri, Ser- vetifünun dergisinde yayın yaptıkları için, Servetifünun edebiyatı da denir. Tevfik Fikret,. Cenap Şahabettin ve Halit Ziya, Edebiyatı Cedidenin üç ö- nemli kişisidir. Tevfik Fikret şiirleri, Cenap Şehabettin şiir ve nesirleri, Halit Ziya (Uşaklıgil) Roman ve hikâyeleriyle arkadaşlarına öncülük yaptılar. Bunlardan başka Hüseyin Cahit (Yalçın), Hüseyin Suat, Hüseyin Siret, Mehmet Rauf, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayip, Faik Ali (Ozansoy), Ahmet Reşit (Rey), Celâl Sahir (Erozan), Edebiyatı Cedi deden olanlardır.
II. Abdülhamit’in istibdat döneminde eser veren Edebiyatı Cedideciler, toplum sorunlarıyla ilgilenemediler. «Sanat sanat içindir» ilkesini benimsediler; daha çok aydınlar için yazdılar.

Yorum yazın