Eber Gölü nerededir – Eber Gölü hakkında bilgi

İç Anadolu bölgesiyle Akdeniz bölgesinin Göller yöresi arasındaki geçiş alanında, tatlı su gölü. Çevresinde geniş sazlıklar ve bataklıklar vardır. Eber gölü, Afyon önündeki Akarçay ovasının güney bölümünde geniş bir alanı (126 km2) kaplar. Dnz. Yks. 967 m.’dir. Emir dağları ile Sultan dağlarının kuzey bölümü arasındadır. Afyon önlerinden ve batısındaki Şuhut ovasından, Sultan dağlarının kuzey uç bölümünden gelen çaylar ve derelerle beslenir. Ayağı, Taşköprü köyü önünde Akşehir gölüne dökülür. Son yıllarda, Karamık bataklığının suları, bir kanalla, Eber gölüne verilmiş, bu yüzden, Akşehir gülü de kabarıp genişleyerek ekili dikili alanları kaplamış; birkaç köy» göl suları atında kalmıştır.

Yorum yazın