Ebced hesabı nedir

her harfi bir rakamı karşılayan, Arap harfleriyle yazılı sekiz sözcükten oluşan bir harf sistemiyle tarih veya bir sayıyı belirtmedir. Bu yöntem, bütün İslâm ülkeler edebiyatında tarih düşürmede kullanılırdı. Savaş, doğum, ölüm gibi bir olayın, cami, çeşme, medrese gibi bir yapının tarihini ebced hesabıyla bir beyitte belirtmek, eski şairlerce çok değerli bir ustalık sayılmıştır.

Yorum yazın