DURUŞMA

mahkeme veya hâkim ö- nünde görülen bir davada davacının, davalının varsa görgü tanıklarının dinlenmesidir. Duruşma birkaç celse sürebilir. Duruşmalar açık olarak yapılır. Ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilebilir, o zaman dinleyici alınmaz.

Yorum yazın