DURAĞAN

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde, Gökırmak’la Kızılırmak’ ın kavşağına yakın bir yerde (Isfendi- yar dağlarının güneyinde) Sinop’a bağlı ilçe merkezi. Nf. Yuv. 3300; Dnz. Yks. 700 m.’dir. Çevresinin önemli ürünü pirinçtir.
İlçenin 2 bucağı, 49 köyü vardır.

Yorum yazın