DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

Eskiçağ’ın eşsiz sayılan yedi mimarlık ve heykeltraşlık yapıtına denir:
1. Karia satrabı Mausolos’un mezar anıtı, Güneybatı Anadolu’da Halikar- nas’ta (Bodrum) idi. Bu büyük anıtkabir, satrabın ölümünden sonra karısı tarafından yaptırılmıştı. (I.Ö. IV. yüzyıl). Dikdörtgen bir kaide üzerinde ve 42 m. yükseklikte idi. Üstü büyük bir çatı ile kaplıydı. Çatının tepsinde, içinde tanrıların heykelleri bulunan dört atlı bir araba vardı.Günümüşde temelleri ortaya çıkarılmıştır.
2. Artemis tapınağı, Batı Anadolu’da Efes şehrinde idi. Tanrıça Artemis için yapılmıştı. Tapınağın yapımı I.Ö. 480 yılında bitmişti. Bugün bazı kalıntıları bulunmaktadır.
3. Rodos heykeli, tanrı Apollon’un tunçtan yapılmış heykelidir. I.Ö. 280 yı-lında Rodos limanının girişine yaptırılmıştı. 35 m. yükseklikte olduğu sa-nılmaktadır. Bir söylentiye göre gemiler, heykelin bacakları arasından geçerek limana girermiş. Bir deprem sırasında devrilmiştir.
4. Zeus heykeli, Eskiçağ’m tanınmış heykeltraşı Fidias tarafından altın ve fildişinden, Olimpia’daki Zeus tapmağı için yapılmıştı (I.Ö. V. yüzyıl), 14 m. yükseklikte idi. Hiç bir izine rastlanmamıştır.
5. İskenderiye feneri, Mısır’da İskenderiye limanında, girişte bulunan bir ada üzerinde idi. Ptolemeler zamanında yaptırılan fener I.Ö. 246 yılında tamamlanmıştı. 140 m. yükseklikteki fener binasının tepesinde gece sabaha kadar ateş yakılırdı. İskenderiye feneri, İS. 1300’de bir depremde yıkıldı.
6. Mısır piramitleri, sağlam olarak günümüze kadar gelmiştir. Bunlar, Eskiçağ’da Mısır kralları (firavun) için î.ö. 2650 – 2500 yıları arasında yapılan mezarlardır.
7. Babil’in asma bahçeleri, İkinci Ba- bil devletinin hükümdarı Nabukadnezar (Nabukodonosor) tarafından yaptırılmıştır (I.Ö. VI. yüzyıl). Üst üste yedi kat olan bu asma bahçeleri, 25 m. yükseklikteki kemerler üzerine oturtulmuştu. Bu katlar üzerinde çeşitli bitkiler ve ağaçlar yetiştirilirdi.

Yorum yazın