DÜELLO

birbirine düşman iki fişinin, öldürücü silahlarla ve belli kurallara göre tanıklar önünde vuruşmasıdır. Düello, kılıç veya tabanca ile yapılırdı. Düello yerinde bir hakem, bir doktor ve tarafların tanıkları bulunurdu. Kılıçla düello, eni en az 3 m., boyu 30 m. olan bir yerde yapılırdı. Tabanca ile yapılacak düelloda vuruşacak olanlar, birbirlerinden 16 – 25 m. uzakta dururlardı.
Düello, daha çok soylular arasında o- nur yüzünden yapılırdı. XVI. yüzyılla XIX. yüzyıl arasında, özellikle Fransa’ da çok yaygın bir hal aldı. XX. yüzyılm başlarında düello yasak edilmeye başlandı. Bugün bütün uygar ülkelerde düello yapmak yasaktır.

Yorum yazın