DOR ÜSLUBU

eski Yunanlılarda özel bir yapı biçimidir. En çok tapmaklarda görülür. Bu üsluptaki tapınaklar sağlam temellere dayanan üç yahut daha çok kademeli bir taban üzerinde bulunmaktadır. Esas salonun bir veya iki cephesi yahut her yanı sütunlarla çevrilidir. Yunan yapılarının en karakteristik yanı bu sütunlardır. Dor üslubundaki sütunlar kaidesiz, üzerleri yivlerle süslü ve a- şağıdan yukarıya doğru incelmektedir, üzerinde düz bir plakadan meydana gelen başlıklar ve bu başlıkların üzerinde sırasıyle taş hatıllar, frizli levhalar, saçaklar, yapının dar tarafında üç köşe, bazen heykellerle süslü alınlıklar bulunmaktadır. Yapıda hiç bir pencere yoktur. Yalnız kapıdan ışık aldığı anlaşılmaktadır.

Yorum yazın