DÖNER KÜMBET

Kayseri’de Selçuklular devrinden kalma bir türbedir. Selçuklular zamanından kalan mezar yapılarına genellikle kümbet denir. Kümbetler, çadır sanatının mimarlığa geçmiş örnekleridir. Döner Kümbet’in 1276’ da yapıldığı sanılmaktadır. Kapı üzerindeki kitabede Şahcihan Hatun adına yapıldığı yazılıdır. Bu yapı, kare bir taban üzerinde yükselir. Kesme taştan o- lan tabanın üzerini girintili ve çıkıntılı bir kuşak çevirir. Dıştan on iki kenarlı olan kümbetin içi silindir biçimindedir. Gövdesi on iki sivri kemerle ve değişik motiflerle süslenmiştir. Kapısı üzerinde, insan başlı ve kanatlı iki pars figürü arasında çifte uaşlı kartal arması vardır.

Yorum yazın