DÖNENCE

1) Gökkürenin gündönii- mü noktalarından geçen ve Ekvator’a paralel olan iki küçük daire ve çemberleri. Dönencelerle Ekvator arasında kalan meridyen yaylarının değerleri 23°27* dir.
2) Gökküre dönenceleri taban, yerin merkezi tepe noktası olmak üzere ta-sarlanan konilerin yerküre ile kesişmesinden meydana gelen iki daire ve çem-berleri. Yerin dönenceleri, yeryüzündeki matematik iklim (aydınlanma, ışınma) kuşaklarından «tropikal kuşak»m kuzey ve güney sınırlarıdır. Güneş ışınları, 21 haziranda kuzey dönence ve 21 aralıkta güney dönence üzerine, öğleyin dikey o- larak. (90° lik açı ile) erişir. Bu anda dönenceler üzerindeki her şeyin gölgesi, kendisinin tam altında bulunur.

Yorum yazın