DOMUZ

aynı adı taşıyan familyadan, eti, yağı ve derisi için beslenen, evcil, memeli hayvan. Ağır, kaba yapılı ve hantaldır. Erkek domuzların uzun köpek dişleri, savunma aracıdır. Ayakları dört parmaklıdır; ancak tırnaklarının ikisinin üzerine başar. Yabanî domuzlar, az çok kalabalık sürüler halinde yaşarlar. Köpek dişleriyle toprağı kazarak, kökleri, yumruları çıkarıp yemler. Evcil ve yabanî domuzların birbirinden ayrı birtakım türleri vardır. Müslümanlar, domuz etini yemezler.

Yorum yazın