DÖMEKE SAVAŞI

Osmanlı devletiyle Yunanistan arasında olmuştur (1897). Yunanistan’ın, Girit’te ayaklanma çıkaran Rumlara yardım etmesi ve Make- donya’da Türklere karşı saldırıda bulunması üzerine bu devlete savaş açıldı. Siyasal durum OsmanlIlar için elverişli idi. Yunanlıların bu davranışlarını ilgili devletler uygun görmüyordu. Et- hem Paşa komutasındaki Türk ordusu, Alman subayları tarafından yeniden düzenlenmişti. Yunan ordusuna kralm kardeşi Kostantin komuta ediyordu. Yunanlar daha çok çete savaşları yapmak üzere hazırlanmışlardı.
Türk kuvvetleri, savaş ilânından bir gün sonra Milano savaşını kazandılar. Yunanların savundukları Yenişehir ve Tırhal’ı aldılar. Yunan kuvvetleri, Var- da’ya çekilmeye zorlandı. Yunan başkomutanlığı kuvvetlerinin büyük bölü-münü Dömeke müstahkem yerinde toplamıştı. Savaşın geleceği burada belli olacaktı. Yunanların şiddetle karşı koymalarına rağmen Dömeke ele geçirildi. Atina yolu Türk ordusuna açılmış oldu. Yunan ordusunun yenilgisi Atina’da büyük heyecan yarattı. Bu sırada büyük Avrupa devletlerinin araya girmesi ne-deniyle Yunanlarla ateşkes antlaşması yapıldı. Kazanılan zaferden gereği gibi yararlanılamadı. Antlaşmaya göre, Yunanistan Girit’teki askerlerini çekecek ve Osmanlı devletine savaş tazminatı verecekti. Padişah da bir Yunan prensi nin adaya vali atanmasını kabul edecekti. Bu da adanın elden çıkması demekti.

Yorum yazın