DOLMEN

Tarihöncesi’nde uzunca ve kaba şekilde iri taşların yan yana ve karşılıklı dikilmesi, üzerlerine yassı büyük bir taşın konmasıyle meydana gelen mezar odasıdır. Dolmenlerin içinde insan iskeletleriyle birlikte birçok silah ve süs eşyası bulunmuştur. Dolmenler, önceleri toprak veya taş yığınıyle örtülü idi. Bu .örtü, aradan geçen uzun süre içinde rüzgârların ve yağmurların etkisiyle ortadan kalknîştır.

Yorum yazın