DOKUNULMAZLIK

bir kimse için tanınan dokunulmazlık, ilişilmez, karışılmaz olma hakkı. Sözgelişi senatörlerin ve milletvekillerinin, görevlerini, hiç bir baskı altında kalmadan, tam bir bağımsızlıkla yerine getirmelerini, düşünce ve . iz özgürlüklerini salt bağımsızlık içinde kullanmalarım sağlamak için Anayasa ile tanınan ayrıcalık.

Yorum yazın