DOKTORA

fakülte, yüksekokul veya akademilerce, belli bilimsel düzeyde bir araştırma yaparak sonuçlandırmakla ve bunu yazılı olarak bir jüriye vererek kabul ettirmekle (doktora tezi), yönetmeliklerle saptanan sınavları başarı ile geçmekle yapılır. Böyle bir çalışmayı tamamlayan kimse «doktor» ünvamnı kullanır. Adının soluna, bu sözcüğün kısaltılmış şekli (Dr.) yazılır.

Yorum yazın