DOKLAR

İ.Ö. XII. yüzyılın ortalarında Trakya ve İllirya kavimleri arasındaki kaynaşma sırasında Tuna ırmağı boylarından Yunanistan’a göç etmişlerdir. Dorlar, uzun süren çarpışmalardan sonra, yolları üzerinde bulunmayan Attik, ile dağlarla çevrili Arkadîa dışta kalmak üzere bütün Yunanistan’ı ve Peloponnes’i ellerine geçirdiler. Çok ileri bir uygarlığa erişmiş olan Aka krallıklarını birer birer ortadan kaldırdılar. Her tarafı, köyleri, kentleri yakıp yıktılar. Arka arkaya gelen Dor kabilelerine Yunanistan yetmez oldu. Önlerinden kaçan Akalan izleyerek Ege adalarına geçmeye başladılar. Girit’e, ve Rodos’un karşısına rastlayan Anadolu kıyılarına (Karia) yerleştiler. Yüzyıllarca süren göçler ve kargaşalıklardan sonra, Yunanistan’da Aka uygarlığının kalıntıları üzerinde yeni yerleşme yerleri kurdular. İsparta, Dorlann en güçlü şehri oldu. Dorların gençlik birlikleri vardı. Yetişkinler, bir arada yemek yerlerdi; çok disiplinli bir yaşayışları vardı. Üstün savaşçı idiler. Ekim ve dikim işlerini kölelere yaptırırlardı.

Yorum yazın