DOK

1) Gemilerin yüklerini boşaltmasını veya yük almasını kolaylaştırmak için rıhtım ve iskelelerle çevrilmiş, havuz biçimli küçük deniz bölümü. 2) Gemi yapmaya ve onarmaya yarayan havuz. Aynı amaç için yüzer doklar da yapılmıştır. 3) Rıhtımda bulunan ve ticaret eşyasını korumaya yarayan büyük depo.

Yorum yazın