DOĞU ANADOLU MÜDAFAAİ HUKUK CEMİYETİ

Mondros ateşkes antlaşmasından sonra İstanbul’da kuruldu. Erzurum ve Elazığ’da da kollan vardı. Derneğin amacı, doğu illerinin Erme- nilere verilmesini önlemekti. Bunu sağlamak için de şu kararlar alındı: 1) Kesin olarak bulunulan yerden göç etmemek, 2) Hemen bilim, din ve ekonomi alanında örgüt kurmak, 3) Doğu illerinin saldırıya uğrayacağı herhangi bir bucağının savunmasında birleşmek.
Dernek, Anadolu’nun doğu illerinde Türklerin sayı bakımından Ermeniler- den çok olduğunu; tarih, kültür ve uygarlık yönünden de Ermenilere üstün bulunduğunu Dünya kamuoyuna bil – dirmek için etkili bir propaganda çalışması sürdürdü. Gazetelerde yayınlar yaptığı gibi, yabancı devlet adamlarına raporlar ve muhtıralar göndendi. Derneğin bu girişimlerinden başarılı sonuçlar sağlandı.

Yorum yazın