DİZDAR

Osmanlı imparatorluğunda kale komutanıdır. Dizdarlar) önceleri yalnız bulundukları kalenin savunması ile görevli idiler. Sonra, kalenin onarılması ve topların korunması görevi de bunlara. verildi. Dizdarlar Kapıkulu ortalarının subaylarından seçilirdi. Onlara dirlik olarak timar verilirdi.

Yorum yazın