DİVRİĞİ DEMİR MADENİ

Divriği kasabasının kuzeybatısında Demirdağ adı verilen yerdedir. Bu çevrede demir yataklannın bulunduğu, Sıvas-Erzu- rum demiryolunun yapımında çalışan mühendislerce saptanmıştı. Daha sonra Maden Tetkik ve Arama Enstitü- sü’nce incelemeler yapıldı. Çevrede 50 milyon ton demir filizi bulunduğu, maden oranının % 61 – 68,5 olduğu saplandı, Divriği demir yataklarının işlenmesine, 1938’de Etibank’ça başlandı. Yataklardan çıkarılan filizle yüklenen demiryolu vagonlan, doğruca Karabük Demir – Çelik fabrikalarına veya Samsun limanına çekilir. Demir filizinin bir bölümü, vapurla, Samsun’dan Karadeniz Ereğlisi Demir – Çelik fabrikalarına taşınır.

Yorum yazın