DİVRİĞİ

Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin geçiş alanında (Sınır şeridinde), Çaltı suyu boyunda, Buzbaba dağlarının güneyinde kasaba ve Sivas’a bağlı ilçe merkezi. Nf. 12300 (1975); Dnz. Yks. 1250 m.’dir. İçinde olduğu ge-niş vadinin sağ yamacında eski Divriği kalesi vardır. Kasabanın büyük bölümü sol yamaçta, bahçeler ortasındadır. Çevresinde meşe kalıntıları bulunur.
Divriği halkının önemli bir bölümü tarımla, ticaret ve küçük sanatlarla ge-çimini sağlar; bir bölümü de demir işletmesinde çalışır. Çevresinin başlıca ürünleri tahıl ve baklagillerdir. Az sayıdaki tezgâhlarda dokumalar yapılır.
Divriği demir yatakları, kasabaya 18- 20 kilometre kadar uzaktadır.
İlçenin 5 bucağı, 109 köyü vardır.
Divriği, Malazgirt zaferinden (1071) az sonra Türk egemenliğine geçti. Men- gücükler (Bak.), burada önemli anıtlar yaptılar. Divriği, Mengücüklerdeıs. Sel-çuklulara geçti. Bir süre Memlûklerin yönetiminde kaldı. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğuna katıldı.
Dişriği kalesi, dik yamaçlı bir tepe üzerine yapılmış, dört kapılı ve dörtgen şekilli bir yapıdır. Kalenin birçok kulesi vardır. Divriği Ulucamisinin taş işlemeli kapılan çok güzeldir.

Yorum yazın