DİVAN EDEBİYATI

İslâm dinini benimseyen Türklerin, Arap ve İran edebiyatlarının ve dillerinin etkisinde meydana getirdikleri İslâm – Türk edebiyatıdır. Anadolu’da, divan edebiyatı XIII. yüzyılda başladı. XVI. ve XVII. yüzyıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Tanzimat’tan sonra gelişen yeni edebiyat anlayışı karşısında devrini tamamladı. Osmanlı devletiyle birlikte tarihin malı oldu.

Yorum yazın