DİONİZOS

eski Yunanların toprak, bitki ve bereket tanrısı olarak bilinir. Bağların ve şarabın koruyucusudur. Bu tanrının başlıca özellikleri Trakya ka- vimlerinden alınmıştır. TrakyalI sayılan _ bu tanrı sık sık ormanlık tepelere gider, tanını koıur, sarhoşluğu andıran bir tapınmayı yönetirdi. Her yıl, Dionizos onuruna düzenlenen şenliklerden Yunan tiyatrosu doğmuştur. Yunanlar, Dionizos adına tiyatrolar yapmışlardır. Bunlardan en önemlisi İ.ö. V. yüzyılda Atina akropolünde yapılan Dionizos tiyatrosudur.

Yorum yazın