DİOGENES (Diyojen)

Ünlü Yunan filozofudur (İ.ö. 413 – 327). Sinop’ta doğmuştur. Kinik felsefe okulunun kurucusu Antistenes’in öğrencisidir. Dioge- nes’e göre, en iyi davranış alçak gönüllülüktür. Bilim, ün, onur, zenginlik hor görülmelidir. İnsan, kendini istek ve duygulardan uzak tutmalı, ihtiyaçlarını en aza indirmelidir. Platon, ona «Çılgın Sokrates» derdi. Diogenes, her mevsim-de yalınayak gezer, bir fıçı içinde yatıp kalkardı. Kendisini dolaşmaya gelen ve ne istediğini soran Büyük İskender’e, «Gölge etme, başka bağış istemem» de-mişti. Bir gün çeşmeden avucu ile su içen bir çocuk görünce, «Bu çocuk bana fazladan bir eşyam olduğunu öğretti» diye bağırarak su çanağını kırdı. Sıradan insanları çok küçümserdi. Bir gün öğle üzeri elinde fener, «Bir adam arıyorum» diye söylenerek Atina sokaklarında dolaşmaya başlamıştı. Korintliler onun adına bir sütun, Sinoplular bir heykel dikmişlerdir.

Yorum yazın